Berita Travel
Berita Travel

Author: Hafiz Mustapha

Hafiz Mustapha adalah pengasas CuteCarry Sdn. Bhd. Seorang pakar dalam mengendalikan latihan untuk kakitangan kerajaan dan korporat dalam aspek pembangunan sahsiah diri, imej, komunikasi, pengendalian majlis, protokol, etiket sosial dan perniagaan.